Услугите, които предалгаме


Фирма „АЛЕКС ТРАНСТРОЙ” ЕООД разполага с: валяк, кран, бобкат, багер, тир, четириосен самосвал, 16-тонен колесен багер, камази, пътна помощ и е специализирана в:
• извършване на всякакви изкопи,
• събарне на стари сгради,
• доставка на инертни материали,
• изграждане на ВиК инсталации,
• доставка на хумос за градинкии,
• различни видове транспортни услуги
• и други видове услуги .